PRESENTATIES

Zinnige praat behandelt onderwerpen die ertoe dóen; mijn expertise ligt op het gebied van religie en maatschappij. Ik ben een ‘reli-wetenschapper’ en de onderwerpen worden dan ook vanuit wetenschappelijke hoek benaderd. Er is geen voor-kennis nodig en ik maak veel gebruik van film-en beeldmateriaal.

De onderstaande presentaties heb ik reeds ontwikkeld, en kunt u direct bij mij reserveren:

  1. Gevaarlijk Geloof (over religie en geweld)
  2. Religie: twee gezichten (over religieus geweld en vredesactivisme)
  3. Religie en Zingeving (over secularisatie, religie en nieuwe vormen van zingeving)
  4. Religie; helemaal zo gek nog niet (over godsdienstpsychologie: religieuze ontwikkeling, religieuze ervaringen, geloof en wetenschap)
  5. Godsdienstpsychologie: de klassiekers Freud en Jung
  6. Wat is wijsheid? (een zoektocht naar wijsheid)

Ook kunt u contact opnemen als u een onderwerp besproken wilt hebben die hierboven niet vermeld staat, maar die naar uw idee wel passen bij zinnigepraat.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone