PRESENTATIE, GESPREKSLEIDING, MINICOLLEGE

Wilt u een presentatie of inleiding op een gespreksavond over religie, zingeving, wijsheid of maatschappij? Ik ben een ‘reli-wetenschapper’ en de onderwerpen worden dan ook vanuit wetenschappelijke hoek benaderd. Er is geen voor-kennis nodig en ik maak veel gebruik van film-en beeldmateriaal. Er is veel ruimte voor interactie, discussie of gesprek.

Voorbeelden van presentaties:

  • Wat is wijsheid?
  • Zingeving en religie
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Religie en Geweld
  • Godsdienstpsychologie
  • Geweldige vrouwen

Mini-colleges:

  • Islam en Migranten-christendom
  • De asielprocedure in vogelvlucht